مهندس رضا مولائی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، مربی و داور رسمی فدراسیون پرورش اندام ، مربی آمادگی جسمانی، مربی رسمی جودو

خانم نوری

مربی رشته فیتنس

قهرمان بادی فیت ، لیفت کشوری و کراس فیت

خانم موسوی

مربی رشته TRX

خانم خیری

مربی رشته ژیمناستیک ریتمیک

خانم فدایی

مربی رشته بدنسازی

خانم بیات

مربی رشته ایروبیک ABS

خانم قنادی

مربی رشته بدنسازی

خانم عبدالله زاده

مربی رشته یوگا